CZAS NA DOBRE INWESTYCJE

DEKADA to sieć galerii i centrów handlowych typu convenience. W skład obecnego portfela Grupy DEKADA wchodzą nowoczesne obiekty handlowe usytuowane w prestiżowych lokalizacjach miast.

CZAS NA DOBRE INWESTYCJE

DEKADA to sieć galerii i centrów handlowych typu convenience. W skład obecnego portfela Grupy DEKADA wchodzą nowoczesne obiekty handlowe usytuowane w prestiżowych lokalizacjach miast.

DEKADA TO WIODĄCY DEWELOPER OBIEKTÓW TYPU

 • Strip malle
 • Śródmiejskie galerie
 • Zintegrowane centra komunikacyjno-handlowe

Projekty zrealizowane

Projekty w przygotowaniu

Historia rozwoju

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Projekty grupy Dekada to:

 • prestiżowe lokalizacje w centrach miast, 
 • obiekty handlowe typu convenience oraz zintegrowane centra handlowo-komunikacyjne,
 • rewitalizacje dworców autobusowych i kolejowych,
 • wysokiej jakości architektura, 
 • indywidualne dostosowanie bryły i architektury budynku do specyfiki i preferencji lokalnego rynku. 

Rozumiejąc potrzeby naszych klientów oraz najemców dążymy do zwiększenia wartości poprzez:

 • zarządzanie projektami w celu maksymalizacji obrotów najemców,
 • tworzenie różnorodnej i kompleksowej oferty handlowej w obiektach,
 • zarządzanie w celu wykreowania miejsca docelowych zakupów dla klienta,
 • rozwój projektów w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów oraz najemców.

Od rozpoczęcia działalności na polskim rynku nieruchomości w 2011 roku grupa Dekada skutecznie promuje rolę nowoczesnego handlu w podnoszeniu wartości centrów miast, buduje pozycję lidera budowy centrów handlowych typu convenience, nastawionych na szybkie i wygodne zakupy i dynamicznie rozwija portfolio obiektów handlowych. W składzie obecnego portfela znajduje się 12 obiektów otwartych oraz 2 w trakcie realizacji.

Jakość naszych projektów potwierdzają wyróżnienia i nagrody w prestiżowych konkursach

Prezes Zarządu
Aleksander Walczak
Dyrektor Inwestycyjny
Ryszard Urbański
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Adam Wiekiera
Dyrektor Operacyjny
Dariusz Wójcik
Prezes Zarządu
Aleksander Walczak
Dyrektor Inwestycyjny
Ryszard Urbański
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Adam Wiekiera
DEKADA S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

tel. +48 22 851 34 65
fax. +48 22 851 01 21
biuro@dekadasa.pl
Dyrektor Operacyjny
Dariusz Wójcik