CZAS NA DOBRE INWESTYCJE

DEKADA to sieć galerii i centrów handlowych typu convenience. W skład obecnego portfela Grupy DEKADA wchodzą nowoczesne obiekty handlowe usytuowane w prestiżowych lokalizacjach miast.

CZAS NA DOBRE INWESTYCJE

DEKADA to sieć galerii i centrów handlowych typu convenience. W skład obecnego portfela Grupy DEKADA wchodzą nowoczesne obiekty handlowe usytuowane w prestiżowych lokalizacjach miast.

DEKADA TO WIODĄCY DEWELOPER OBIEKTÓW TYPU

 • Strip malle
 • Śródmiejskie galerie
 • Zintegrowane centra komunikacyjno-handlowe

Projekty zrealizowane

Projekty w przygotowaniu

Historia rozwoju

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Projekty grupy Dekada to:

 • prestiżowe lokalizacje w centrach miast, 
 • obiekty handlowe typu convenience oraz zintegrowane centra handlowo-komunikacyjne,
 • rewitalizacje dworców autobusowych i kolejowych,
 • wysokiej jakości architektura, 
 • indywidualne dostosowanie bryły i architektury budynku do specyfiki i preferencji lokalnego rynku. 

Rozumiejąc potrzeby naszych klientów oraz najemców dążymy do zwiększenia wartości poprzez:

 • zarządzanie projektami w celu maksymalizacji obrotów najemców,
 • tworzenie różnorodnej i kompleksowej oferty handlowej w obiektach,
 • zarządzanie w celu wykreowania miejsca docelowych zakupów dla klienta,
 • rozwój projektów w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów oraz najemców.

Od rozpoczęcia działalności na polskim rynku nieruchomości w 2011 roku grupa Dekada skutecznie promuje rolę nowoczesnego handlu w podnoszeniu wartości centrów miast, buduje pozycję lidera budowy centrów handlowych typu convenience, nastawionych na szybkie i wygodne zakupy i dynamicznie rozwija portfolio obiektów handlowych. W składzie obecnego portfela znajduje się 12 obiektów otwartych oraz 2 w trakcie realizacji.

Jakość naszych projektów potwierdzają wyróżnienia i nagrody w prestiżowych konkursach

Prezes Zarządu
Aleksander Walczak
Dyrektor Inwestycyjny
Ryszard Urbański
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Adam Wiekiera
Dyrektor ds. Rozwoju i Komercjalizacji
Wojciech Nowakowski
Dyrektor Operacyjny
Dariusz Wójcik
Prezes Zarządu
Aleksander Walczak
Dyrektor Inwestycyjny
Ryszard Urbański
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Adam Wiekiera
DEKADA S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

tel. +48 22 851 34 65
fax. +48 22 851 01 21
biuro@dekadasa.pl
Dyrektor ds. Rozwoju i Komercjalizacji
Wojciech Nowakowski
Dyrektor Operacyjny
Dariusz Wójcik